Cychnerska, A., i E. Kubicka. „Prozodia W Polskiej Refleksji Glottodydaktycznej”. Język Polski, nr 2, lipiec 2022, s. 64-76, doi:10.31286/JP.01017.