Kosek, I. „Rodzaj męskożywotny a Typ Paradygmatu. O Tendencjach Rozwojowych We współczesnej Deklinacji Polskiej (na przykładzie anglicyzmów)”. Język Polski, nr 1, maj 2022, s. 57-69, doi:10.31286/JP.01004.