Galewska, K. „Jak Czasownik Chajzerować Wszedł Do Polszczyzny? O Werbalnych Derywatach Odantroponimicznych I Najnowszych Tendencjach W Zakresie Apelatywizacji Nazw własnych”. Język Polski, nr 4, grudzień 2021, s. 100-11, doi:10.31286/JP.101.4.8.