Batko-Tokarz, B. „Bożena Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik Online. Metodologia, zawartość, Wykorzystanie W Badaniach Na przykładzie Słownika pojęciowego języka Staropolskiego”. Język Polski, nr 3, listopad 2021, s. 132-6, doi:10.31286/JP.101.3.12.