[1]
D. Zdunkiewicz-Jedynak, „Poprawne vs. właściwe użycia języka. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka”, JP, nr 2, s. 5–16, wrz. 2021.