[1]
J. Bobrowski, „Badania nad językiem pisarzy w Polsce po 1989 roku — zarys problematyki”, JP, t. 2015, nr 1-2, s. 145–153, kwi. 2015.