[1]
M. Siuciak, „Archiwalne akta miejskie jako źródło badań historycznojęzykowych”, JP, t. 97, nr 4, s. 68–77, grudz. 2017.