[1]
T. Mika, „O idealizacji i innych postawach wobec tekstu staropolskiego”, JP, t. 97, nr 4, s. 7–23, grudz. 2017.