[1]
P. Żmigrodzki, „Profesor Maria Malec – historyk języka polskiego”, JP, t. 97, nr 4, s. 6, grudz. 2017.