[1]
T. Piotrowski, „Nowe słowniki języków zachodniosłowiańskich”, JP, t. 98, nr 3, s. 130–134, wrz. 2018.