[1]
E. Deptuchowa i M. Frodyma, „Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną”, JP, t. 98, nr 3, s. 84–96, wrz. 2018.