[1]
E. Sękowska, „Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, monografia zbiorowa pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki”, JP, t. 98, nr 2, s. 135–138, cze. 2018.