[1]
P. E. Gębal, „Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie Glottodydaktyki polonistycznej... W.T. Miodunki”, JP, t. 98, nr 2, s. 123–134, cze. 2018.