[1]
M. Stasieczek-Górna, „Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glottodydaktyce polonistycznej”, JP, t. 98, nr 2, s. 96–104, cze. 2018.