[1]
M. Banach, „Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego”, JP, t. 98, nr 2, s. 61–80, cze. 2018.