[1]
S. Akram, „Moja narracja staje naprzeciw twojej. O kontekstowych użyciach narracji”, JP, t. 99, nr 4, s. 45–58, grudz. 2019.