[1]
M. Rutkiewicz-Hanczewska, „Określenia dni tygodnia w nazwach miejscowych Polski: historia, pochodzenie, zmiany”, JP, t. 99, nr 4, s. 16–29, grudz. 2019.