[1]
M. Czerepowicka, „Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego”, JP, t. 99, nr 3, s. 136–140, wrz. 2019.