[1]
J. Szpyra-Kozłowska, „Premiera, premierka czy pani premier? Nowe nazwy żeńskie i ograniczenia w ich tworzeniu w świetle badania ankietowego”, JP, t. 99, nr 2, s. 22–40, cze. 2019.