[1]
O. Kielak, „«Bydło tej nocy mówiło między sobą ludzkiem językiem i w polskiej mowie». Głosy zwierząt domowych w polszczyźnie potocznej i ludowej”, JP, t. 99, nr 1, s. 66–80, mar. 2019.