[1]
M. Michalik, E. Czaplewska, A. Solak, i A. Szkotak, „Tempo artykulacji i tempo mówienia w dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie wypowiedzi tworzonych przez dzieci flamandzko-polskojęzyczne)”, JP, t. 99, nr 1, s. 26–37, mar. 2019.