[1]
M. Puda-Blokesz, „Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans”, JP, nr 1, s. 78–91, mar. 2020.