[1]
A. Labijak, „Językowe aspekty zawierania umów, czyli o swobodzie kontraktowania w świetle teorii językoznawczych”, JP, nr 1, s. 68–77, mar. 2020.