[1]
M. Wołk, „Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia”, JP, nr 1, s. 57–67, mar. 2020.