[1]
S. Przęczek-Kisielak, „O czystość mowy polskiej? Dyskusje o zapożyczeniach na łamach «Języka Polskiego» w latach 1913–1939”, JP, nr 1, s. 24–46, mar. 2020.