[1]
M. Woliński, A. Wróblewska, M. Marciniak, K. Krasnowska-Kieraś, i W. Eźlakowski, „O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim”, JP, luty 2023.