[1]
A. Cychnerska i E. Kubicka, „Prozodia w polskiej refleksji glottodydaktycznej”, JP, nr 2, s. 64–76, lip. 2022.