[1]
I. Kosek, „Rodzaj męskożywotny a typ paradygmatu. O tendencjach rozwojowych we współczesnej deklinacji polskiej (na przykładzie anglicyzmów)”, JP, nr 1, s. 57–69, maj 2022.