[1]
J. Bobrowski, „Nazwy istot nadprzyrodzonych we współczesnej polszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa słowiańskiego (na materiale Wielkiego słownika języka polskiego PAN)”, JP, t. 102, nr 4, s. 93–108, grudz. 2022.