[1]
J. Szpyra-Kozłowska i K. Laidler, „Czy nazwy żeńskie typu architektka, chirurżka i adiunktka są trudne do wymówienia? Badanie empiryczne”, JP, wrz. 2022.