[1]
M. Bańko, „Konszabelant: osobliwy transfer językowy”, JP, t. 102, nr 4, s. 55–65, grudz. 2022.