[1]
K. Konczewska, „Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka”, JP, nr 2, s. 122–128, lip. 2022.