[1]
S. Zawada, „Koordynacja leksykalno-semantyczna w historii języka polskiego – wstępne badania korpusowe”, JP, t. 102, nr 4, s. 21–36, grudz. 2022.