[1]
S. Zawada, „Koordynacja leksykalno-semantyczna w historii języka polskiego – wstępne badania korpusowe”, JP, kwi. 2022.