[1]
T. Piotrowski, „Leksykografia. Słownik specjalistyczny”, JP, nr 4, s. 127–134, grudz. 2021.