[1]
J. Bobrowski i P. Żmigrodzki, „Digitalizacja była, zanim zbudowano komputery. Z historii wyrazu digitalizacja w polszczyźnie”, JP, nr 4, s. 112–121, grudz. 2021.