[1]
K. Galewska, „Jak czasownik chajzerować wszedł do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych”, JP, nr 4, s. 100–111, grudz. 2021.