[1]
M. Siuciak i J. Liberek, „Przemiany form dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych w ciągu XX wieku (wstępne badania korpusowe)”, JP, nr 4, s. 45–59, grudz. 2021.