Redakcja (2021) „Publikacje Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, Język Polski, (2), s. 139–140. Dostępne na: https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/86 (Udostępniono: 17październik2021).