Kallas, K. i Szupryczyńska, M. (2012) „Profesor Teresa Friedelówna (1934–2011)”, Język Polski, 92(2), s. 142–145. doi: 10.31286/JP.92.2.7.