Wojciechowska, A. (2012) „Wybrane regionalizmy krakowskie w mowie mieszkańców Zawiercia”, Język Polski, 92(2), s. 132–141. doi: 10.31286/JP.92.2.6.