Sieradzka-Baziur, B. (2012) „O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa”, Język Polski, 92(2), s. 81–91. doi: 10.31286/JP.92.2.1.