Dermanowski, K. (2014) „V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Polszczyzna w tekstach przekładu”, Język Polski, 94(4), s. 382–383. doi: 10.31286/JP.94.4.14.