P.Ż. (2014) „Medal Zasłużony dla Polszczyzny w ręce prof. Jana Miodka”, Język Polski, 94(2), s. 180. doi: 10.31286/JP.94.2.14.