Bobrowski, J. (2015) „Badania nad językiem pisarzy w Polsce po 1989 roku — zarys problematyki”, Język Polski, 2015(1-2), s. 145–153. doi: 10.31286/JP.95.1-2.14.