Siuciak, M. (2015) „Historia języka polskiego w latach 1989–2014 — główne nurty badawcze”, Język Polski, 2015(1-2), s. 55–63. doi: 10.31286/JP.95.1-2.6.