Bobrowski, J. (2023) „Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2022 roku”, Język Polski, 103(2), s. 139–146. doi: 10.31286/JP.00607.