Żmigrodzki, P. (2017) „Profesor Maria Malec – historyk języka polskiego”, Język Polski, 97(4), s. 6. doi: 10.31286/JP.97.4.2.