Żmigrodzki, P. (2018) „Potrójny jubileusz kompendiów językoznawczych”, Język Polski, 98(4), s. 121–123. doi: 10.31286/JP.98.4.13.