Jasińska, K., Klapper, M. i Kołodziej, D. (2018) „Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego”, Język Polski, 98(4), s. 82–93. doi: 10.31286/JP.98.4.8.