Piotrowski, T. (2018) „Nowe słowniki języków zachodniosłowiańskich”, Język Polski, 98(3), s. 130–134. doi: 10.31286/JP.98.3.12.